maelkeboet1

Børn bliver også udsat

Børn der vokser op i en familie, hvor en eller begge forældre har store alkoholproblemer, vil ofte opleve at forældrenes omsorgsevne er svækket, og barnets tilværelse vil være præget af ængstelse, uforudsigelighed, tabuer og løgne og skræmmende oplevelser.

Slide background

Kompenserende voksne er med til at bryde den sociale arv

Find nogen at drøfte problemet med – en god ven eller veninde, venners forældre, lærer, læge, sundhedsplejerske, socialrådgiver, familie og naboer. Husk at det ikke er din skyld, at den misbrugende er blevet alkoholafhængig.

Tina Malene Jans v. mælkebøttebarnet holder foredrag og specielt tilrettelagt undervisning for socialpædagogisk fagpersonale, som i det daglige arbejde har kontakt til børn, unge og voksne børn af alkoholfamilier. Som mønsterbryder og voksent barn af en alkoholafhængig mor med psykisk sygdom og voldsproblematikker tæt inde på livet arbejder hun målrettet og helhjertet for at omsætte sin egen livshistorie, sin faglighed og sine personlige erfaringer til gavn for socialt udsatte børn, unge og voksne med alkoholmisbrug, psykisk sygdom, voldsproblematikker og ensomhed tæt inde på livet.

Tina Malene Jans ønsker at gøre samfundet og os alle klogere på, hvordan det er at vokse op med en alkoholafhængig forælder. Ofte får det meget alvorlige sociale og psykiske konsekvenser for barnet, det unge menneske og senere hen ´det voksne barn´ at vokse op med en alkoholafhængig forælder.

På sin helt unikke og meget ærlige måde fortæller Tina Malene Jans sin historie samtidig med, at hun inddrager sin faglige viden fra det psykologiske og psykoterapeutiske perspektiv. Hun ønsker derved at gøre os alle opmærksomme på vigtigheden af, at vi som samfund og mennesker gør op med eventuel tabuisering omkring alkoholmisbrug/alkoholafhængighed, at vi tør tage ´den svære samtale´, og at vi alle ´følger vores intuition´ i arbejdet og kontakten med de socialt udsatte børn og unge, der vokser op i familier med alkoholproblematikker, psykisk sygdom, voldsproblematikker og ensomhed tæt inde på livet.
Læs mere

Tina Malene Jans underviser bl.a. psykiatere, psykologer, krisecentre, antistalking centre, socialrådgivere, pædagoger, præster, lærere, sundhedsplejersker og unge mennesker i ´det at vokse op og leve under alvorligt socialt belastede livsomstændigheder/omsorgssvigt´. Hun oplyser os om vigtigheden af at klæde fagpersonalet på til kontakten med de socialt udsatte børn, unge og ´voksne børn´, som er vokset op i alkoholmisbrug/alkoholafhængighed. Hun fokuserer på vigtigheden af, at vi som samfund og mennesker gør op med tabuisering, at vi tager ´den svære samtale´ og at vi altid tager hånd om de børn, der vokser op med alkoholmisbrug/alkoholafhængighed inde på livet.

I sine foredrag og undervisning understreger Tina Malene Jans, hvor vigtigt det er, at vi som fagpersonale, men også som helt almindelige voksne, venner, kollegaer og bekendte i kontakt med de udsatte børn, unge og voksne børn af alkoholmisbrugere, er parate til at gøre op med det tabu, der ofte omgiver socialt udsatte børn, unge og voksne, der lever med et alkoholmisbrug tæt inde på livet. Børnene og de unge vokser op under store sociale og psykiske belastninger, som kan få alvorlige konsekvenser langt ind i voksenlivet som følge af problematikker som lavt selvværd, ensomhed, tomhed, sorg, angst, forvirring og depression.

Foredrag og undervisning som sætter fokus på socialt udsatte børn, unge og ´voksne børn´ af alkoholmisbrugere, psykisk sygdom, vold og ensomhedsproblematikker. Fokus er på oplysning, nærvær, børnenes sociale og psykologiske problematikker samt vigtigheden af aftabuisering, kompenserende voksne og ´den svære samtale´.